Laura Massaro tops world No1 Nour El Sherbini to retain PSA Dubai World Series Finals...

Laura Massaro beat Nour El Sherbini to win her second PSA Dubai World Series Finals title.

11/06/2017